Terapia schematu

Terapia schematu

Terapia schematu w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu przygotowującym do uzyskania kompetencji oraz oficjalnego certyfikatu terapeuty schematu (Standard Level Schema Therapy).

Terapia schematu (ST) jest innowacyjnym podejściem integracyjnym, rozwiniętym przez Jeffreya Younga jako kontynuacja i rozszerzenie tradycyjnej terapii poznawczo- behawioralnej. Terapia schematu czerpie inspirację zarówno z cbt jak i z teorii przywiązania oraz terapii skoncentrowanej na emocjach. W odróżnieniu od standardowej terapii cbt, terapia schematu kładzie większy nacisk na rolę głębokiej relacji terapeutycznej ze szczególnym uwzględnieniem reparentingu, skupia się na problemach głęboko zaburzonych emocji oraz dysfunkcjach osobowościowych, stosując przy tym obok interwencji poznawczych, także techniki afektywne i doświadczeniowe.
Terapię schematu rekomenduje się do pracy z pacjentami różnych zaburzeń w tym z klientami szczególnie trudnymi oraz z chronicznymi zaburzeniami osobowości. Coraz liczniejsze wyniki randomizowanych badań wskazują na terapię schematu jako wysoce efektywną metodę terapeutyczną, między innymi w przypadku pacjentów z diagnozą zaburzenia osobowości borderline lub z clusteru C.

Szkolenie oparte jest o program zaaprobowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Terapii Schematu (ISST), co gwarantuje zarówno wysoki standard szkolenia jak i klarowną oraz kompletną ścieżkę uzyskania kompetencji oraz uprawnień terapeutycznych. Szkolenie obejmuje 40 godzin zajęć wykładowo – warsztatowych oraz wymagane programem superwizje grupowe i indywidualne. Uczestnicy uzyskają ponadto pomoc w spełnieniu wymagań egzaminacyjnych i przejściu procedury egzaminacyjnej.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy lekarzy i psychologów zainteresowanych tematyką terapii poznawczo behawioralnej (mile widziane wcześniejsze szkolenia z tej dziedziny) oraz praktyczną pracą terapeutyczną z pacjentami.

Terminy zajęć: (edycja 02)

 • 07-08 maja 2016 r. –  Temat: Zagadnienia wprowadzające do terapii schematu: teoria, badania i wiodące techniki (14 godzin zajęć dydaktycznych)
 • 18-19 czerwca 2016 r. – Temat: Praca z trybami . Terapia zaburzeń osobowości z  clusteru  C (14 godzin zajęć dydaktycznych)
 • 10-11 września 2016 r. – superwizja w 6 osobowych grupach ( każda grupa po jednym dniu każdego zjazdu superwizyjnego)
 • 08-09 października 2016 r –  superwizja w 6 osobowych grupach
 • 05-06 listopada 2016 – Temat: Terapia zaburzeń osobowości: borderline oraz narcystycznej (12 godzin zajęć dydaktycznych)
 • 03-04 grudnia 2016 r. – superwizja w 6 osobowych grupach
 • 14-15 stycznia 2017 r. – superwizja w 6 osobowych grupach
 • 11-12 lutego 2017 r. –  superwizja w 6 osobowych grupach
 • 11-12 marca 2017 r. – superwizja w 6 osobowych grupach
 • 08-09 kwietnia 2017 r. – superwizja  w 6 osobowych grupach
 • 13-14 maja 2017 r. – superwizja w 6 osobowych grupach (ostatni zjazd superwizyjny)

Uczestnicy szkolenia są zobowiązani do zaliczenia także 4 godzin superwizji indywidualnej. Terminy superwizji indywidualnej będą ustalane w trakcie trwania szkolenia.

Całkowity koszt szkolenia (zajęcia warsztatowe, superwizje, procedura egzaminacyjna, materiały szkoleniowe) – 8000 zł/ osoba, istnieje możliwość płatności w ratach – (4 raty po 2000 zł)

Kandydatów obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna. Ilość miejsc na szkolenie jest ograniczona wymogami ISST do 18 osób.

Prowadzący zajęcia:

Jędrzej Kosewski – Certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny i certyfikowany terapeuta i superwizor terapii schematu. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach specjalizacji terapia rodzin i małżeństw. Ukończył szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, organizowane przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Center. Posiada certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego (nr 201) Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz certyfikat terapeuty i superwizora terapii schematu wydany przez Międzynarodowe Towarzystwo Terapii Schematu (ISST). Uczestniczył też w stażu szkoleniowym w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii, poświęconym różnym formom pracy terapeutycznej z młodzieżą. Doświadczenie kliniczne w terapii problemów z lękiem, złością i depresją zdobył na oddziale nerwic oraz w praktyce prywatnej. Prowadzi terapię indywidualną młodzieży oraz osób dorosłych.

Arnie Reed – Certified Schema Therapist and Clinical Supervisor. Zanim rozpoczął praktykę terapeutyczną był zawodowym żołnierzem armii brytyjskiej. W 1998 roku ukończył studia na wydziale nauk behawioralnych, a w 2001 roku uzyskał tytuł doktorski z psychoterapii i doradztwa psychologicznego na uniwersytecie w Surrey. Poszukując najlepszych metod pracy z trudnymi klientami ukończył podyplomowe kursy z zastosowania hipnozy, terapii odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych (EMDR) i dialektycznej terapii zachowań (DBT). Brał udział w pierwszym międzynarodowym kursie terapii schematu w Nowym Jorku prowadzonym bezpośrednio przez Jeffreya Jounga. Posiada uprawnienia terapeuty i superwizora terapii schematu, jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu (ISST). Obecnie pracuje w Community Mental Health Team (CMHT) w Cardiff oraz prowadzi prywatną praktykę terapeutyczną specjalizując się w pracy z trudnymi pacjentami, w tym z rozpoznaniem zaburzeń osobowości. Uczy terapii schematu na University of Wales w Newport. Od 2010 roku jest zastępcą dyrektora Schema Therapy Workshop , instytucji zarządzającej szkoleniami z terapii schematu w Wielkiej Brytanii.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres: eczajka@cbt.pl

 

Do pobrania plik DOC:

» Formularz zgłoszeniowy Terapia Schematu

Centrum CBT - Centrum CBT EDU
(Szkoła Psychoterapii, ODN, Szkolenia i Kursy),

ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa
tel.: 22 428 44 26,
e-mail: edu@cbt.pl
 

Poradnia dla Dorosłych
ul. Marszałkowska 8 lok. 11, 00-590 Warszawa,
tel.: 506 070 603, e-mail: poradnia@cbt.pl

Poradnia Dziecięco-Młodzieżowa
ul. Wołodyjowskiego 74, 02-724 Warszawa,
tel.: 507 130 919, e-mail: poradnia_wolodyjowskiego@cbt.pl

Poradnia w Legionowie
ul. Ks. Jana Ignacego Skorupki 23a, 05-120 Legionowo,
tel.: 795 441 711

Back to Top