Kontraktowanie usług psychoterapeutycznych

Kontraktowanie usług psychoterapeutycznych

Kontrakt z NFZ

Informacja Zarządu i Komisji Naukowo Dydaktycznej PTTPB dla psychoterapeutów PTTPB występujących o kontrakty z NFZ

 

Szanowni Państwo

 

Trwa obecnie kontraktowanie usług psychoterapeutycznych w ramach NFZ. Odbywa się w oparciu o Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17.10.2011 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
Zarządzenie jest stworzone w oparciu o akt prawny wyższej rangi – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień ze zmianami z dnia 29 kwietnia 2011.
W rozporządzeniu MZ z dnia 29.04.2011 podana jest definicja „osoby prowadzącej psychoterapię”. Informujemy Państwa, iż wszyscy certyfikowani psychoterapeuci PTTPB spełniają wymogi tej definicji. Dotyczy to także definicji „osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty”. Także superwizorzy psychoterapii PTTPB, zgodnie z definicja zawartą w wymienionym wyżej Zarządzeniu Prezesa NFZ spełniają wymogi kontraktacji. Prosimy o zapoznanie się z pismem Prezesa PTTPB do Dyrektora NFZ w sprawie spełniania przez psychoterapeutów i superwizorów PTTPB podanych w jego zarządzeniu definicji. Mamy nadzieję, że pismo to i zawarte w nim argumenty ułatwią Państwu kontraktację usług psychoterapetycznych.
Zarząd i KND PTTPB zachęca Państwa i Instytucje w których Państwo pracują do występowania o kontrakty z NFZ.

 

z poważaniem

Sylwia Pieńkowska
Prezes PTTPB

 

Załącznik PDF:

» PTTPB do NFZ inf listopad 2011

 

 

 

Centrum CBT - Centrum CBT EDU
(Szkoła Psychoterapii, ODN, Szkolenia i Kursy),

ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa
tel.: 22 428 44 26,
e-mail: edu@cbt.pl
 

Poradnia dla Dorosłych
ul. Marszałkowska 8 lok. 11, 00-590 Warszawa,
tel.: 506 070 603, e-mail: poradnia@cbt.pl

Poradnia Dziecięco-Młodzieżowa
ul. Wołodyjowskiego 74, 02-724 Warszawa,
tel.: 507 130 919, e-mail: poradnia_wolodyjowskiego@cbt.pl

Poradnia w Legionowie
ul. Ks. Jana Ignacego Skorupki 23a, 05-120 Legionowo,
tel.: 795 441 711

Back to Top