Kurs Superwizora

Kurs Superwizora

W związku z wcześniej zamieszczonymi informacjami na temat kursu w zakresie superwizji terapii poznawczo-behawioralnej organizowanego przez Czeskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej, informujemy, że na terenie Centrum CBT-EDU nie będzie organizowane w/w szkolenie.

Informacje na temat powyższego szkolenia można uzyskać u Pana Profesora Jana Prasko.

Jednocześnie informujemy, że Czeskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej jest członkiem zwyczajnym European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum CBT - Centrum CBT EDU
(Szkoła Psychoterapii, ODN, Szkolenia i Kursy),

ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa
tel.: 22 428 44 26,
e-mail: edu@cbt.pl
 

Poradnia dla Dorosłych
ul. Marszałkowska 8 lok. 11, 00-590 Warszawa,
tel.: 506 070 603, e-mail: poradnia@cbt.pl

Poradnia Dziecięco-Młodzieżowa
ul. Wołodyjowskiego 74, 02-724 Warszawa,
tel.: 507 130 919, e-mail: poradnia_wolodyjowskiego@cbt.pl

Poradnia w Legionowie
ul. Ks. Jana Ignacego Skorupki 23a, 05-120 Legionowo,
tel.: 795 441 711

Back to Top