Polecane książki

Polecane książki

 

1_b04b62d5c04b„Teoria skoncentrowana na osobie”
Autor : Dave Mearns, Brian Thorne

Książka Dave’a Mearnsa i Briana Thorne’a jest kontynuacją dzieła Carla Rogersa, twórcy psychologii humanistycznej. Systematyzuje ona, wyjaśnia i pogłębia teorię terapii skoncentrowanej na osobie oraz przedstawia jej praktyczne zastosowanie w procesie interakcyjnym między doradcą a klientem. Terapia skoncentrowana na osobie jest jedną z najtrudniejszych i najbardziej wymagających form terapii, ponieważ nie opiera się ona na technikach terapeutycznych – skuteczność terapeuty jest rezultatem jego własnej pracy i ciągłego doskonalenia osobowości. Autorzy książki właśnie na aspekt doradztwa zwracają szczególną uwagę.
Terapia skoncentrowana na osobie skierowana jest nie tylko do osób profesjonalnie zajmujących się doradztwem i psychoterapią, lecz także do pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych oraz wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem i poprawieniem swoich relacji z innymi.


 

1_137f794729b2„Terapia poznawcza zaburzeń lękowych”
Autor : Adrian Wells

Zwięzły i praktyczny podręcznik terapii poznawczej przeznaczony zarówno dla doświadczonych psychoterapeutów, jak i dla tych, którzy stawiają w tej dziedzinie dopiero pierwsze kroki. Czytelnik znajdzie w nim:
– szczegółowe omówienie poznawczych modeli zaburzeń lękowych, włącznie z ich nowymi kierunkami rozwoju
– najnowsze zastosowania terapii poznawczej
– przykłady kliniczne pokazujące zastosowanie technik terapeutycznych w prawdziwych sytuacjach
– dokładną charakterystykę najważniejszych zaburzeń lękowych
– informacje oparte na wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu terapii poznawczej
Książka ta kładzie nacisk na projektowanie i wdrażanie interwencji „czystej” terapii poznawczej. Zawiera ogólne omówienie diagnozy i podstawowych cech terapii poznawczej, a także praktyczne wskazówki dotyczące opracowywania i wykonywania eksperymentów behawioralnych, zadań domowych oraz metod reatrybucji werbalnej. Na końcu zamieszczono kwiestionariusze, skale ocen oraz inne materiały, które można wykorzystać w pracy z pacjentem.


 

1_58892225095c„Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej”
Autor: Gabbard, G. O.

W Psychiatrii psychodynamicznej w praktyce klinicznej, książce wyjątkowej i niezwykle wartościowej, Glenn Gabbard łączy teorie umysłu stosowane w praktyce klinicznej z danymi uzyskanymi w najnowszych badaniach nad mózgiem. Nowe, uzupełnione wydanie klasycznej już pozycji w literaturze przedmiotu pogłębia koncepcje psychodynamiczne, pomaga w lepszym zrozumieniu pacjentów i poprawia skuteczność leczenia. Jest to niezwykle istotna książka na liście lektur każdego klinicysty.
Dr n. med. Robert Alan Glick, profesor psychiatrii klinicznej, dyrektor Columbia University Center for Psychoanalytic Training and ResearchPsychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej należy do klasyki w literaturze psychiatrycznej. Autor opisuje podstawy koncepcji psychodynamicznej i jej miejsce we współczesnej psychiatrii. Bardzo ważna publikacja dla psychoanalityków, psychoterapeutów i wszystkich psychiatrów, którzy w swojej pracy mają kontakt z pacjentem.
Dr n. med. Robert Michels, profesor medycyny i psychiatrii Walsh McDermott University Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej jest książką niezwykłą. Pomyślana i zaprojektowana jako podręcznik jest napisana w taki sposób i takim językiem, że czyta się ją w wielu miejscach z zapartym tchem. (…) Uważam, że dzieło Glena Gabbarda ma bardzo dużą wartość dydaktyczną i powinno stanowić obowiązkową lekturę na kursach psychiatrii, organizowanych zarówno dla lekarzy, jak i innych specjalistów zajmujących się pomaganiem: psychologów, pedagogów, opiekunów społecznych itp. Może tez być wykorzystywane na kursach psychopatologii, prowadzonych na wszystkich uczelniach w Polsce, które kształcą psychologów.
Z recenzji dr hab. Katarzyny Schier, prof. UW


 

1_29460ba8dde4„Wywiad motywujący”
Autor: William R. Miller, Stephen Rollnick

Wywiad motywujący (motivational interviewing) to skuteczna, poparta dowodami empirycznymi, metoda przełamywania ambiwalencji powstrzymującej wielu ludzi przed wprowadzeniem w życie pożądanych zmian, nawet po zakończeniu profesjonalnego leczenia czy terapii. Wywiad motywujący stosują w praktyce rzesze klinicystów, a teoria i poszczególne techniki tej metody rozwijają się w szybkim tempie. Niniejsza książka pokazuje zastosowania wywiadu motywującego do budowania u pacjentów motywacji do zmiany zarówno w dziedzinie uzależnień, jak i w innych sferach. To lektura obowiązkowa dla każdego, kto pragnie pomóc swoim klientom „ruszyć z miejsca” i uwolnić zasoby umożliwiające zmianę.
Książka przedstawia podstawy pojęciowe i empiryczne, na których opiera się wywiad motywujący. Analizuje pojęcie ambiwalencji oraz przybliża warunki konieczne do zajścia zmiany. Autorzy wyjaśniają główne zasady wywiadu motywującego, po czym przechodzą do praktycznego opisu metody. Wymieniają konkretne strategie budowania motywacji i wzmacniania zaangażowania w zmianę, zwracając uwagę na to, jak unikać pułapek pierwszej sesji, reagować na opór, wzmacniać ufność klienta oraz rozpoznawać gotowość do zmiany. Przytoczone przykłady z praktyki klinicznej ilustrują najważniejsze zagadnienia i pokazują skuteczność wywiadu motywującego.


 

1_d5865431ec55„Terapia poznawcza depresji oparta na uważności”
Autor: Zindel V. Segal, J. Mark G. Williams, John D.

Przełomowa książka… Godna uwagi synteza, jaką stanowi ta książka, daje nadzieję nie tylko na opracowanie teorii wyjaśniającej wzajemne oddziaływanie poznania i emocji, ale także na poszerzenie naszego rozumienia głębokich wewnętrznych możliwości człowieka w zakresie dochodzenia do zdrowia.
Z Przedmowy Jona Kabat-Zina
Terapia poznawcza oparta na uważności stanowi inspirujące, wyrafinowane połączenie wschodnich i zachodnich koncepcji psychicznego dobrostanu. Autorzy, czołowi przedstawiciele terapii poznawczej, przystępnym, zrozumiałym językiem opisują zmianę w swoim myśleniu, która doprowadziła ich do uwzględnienia ważności w leczeniu dolegliwości psychicznych… Ten nowy kierunek może wiele wnieść do poznawczej terapii depresji.
Aaron T. Beck
Książka przedstawia elegancką i nowatorską metodę przerywania cyklu nawracających epizodów depresyjnych,
która wyzwala pacjentów od tyranii nawrotów. Integracja ważności i terapii poznawczej powinna stać się elementem podstawowego wyszkolenia każdego specjalisty w dziedzinie zdrowia psychicznego, począwszy od pielęgniarek psychiatrycznych i psychiatrów po psychologów klinicznych i psychologów zajmujących się poradnictwem. Segal, Williams i Teasdale prezentują nową, obiecującą odpowiedź na główny problem zdrowotny XXI wieku.
Daniej Goleman.


 

1_ab6ab3af3c04„Wprowadzenie do terapii poznawczo – behawioralnej“
Autor: A. Kokoszka

W języku polskim opublikowano kilka tłumaczeń uznanych podręczników tej szybko rozwijającej się dziedziny psychoterapii. (…) Książka Andrzeja Kokoszki, będąc dobrym podręcznikiem terapii-behawioralnej, nie usiłuje z nimi konkurować, wydaje się ich naturalnym uzupełnieniem. (..) Mimo stosunkowo niewielkiej objętości, zawiera właściwie wszystkie informacje potrzebne zarówno początkującemu terapeucie, jak i studentowi, psychologowi lub psychiatrze chcącemu zapoznać się z teorią i praktyką terapii poznawczo-behawioralnej.
Moim zdaniem, książka Andrzeja Kokoszki jest interesującą lekturą zarówno dla studentów psychologii, medycyny, lekarzy, psychologów, jak i osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę o metodzie psychoterapii, która w znaczący sposób wpływa na myślenie i postrzeganie świata w rozwiniętych społeczeństwach XXI wieku.
Z przedmowy prof. Tomasza Wolańczyka. W książce znajdują się opisy terapii prowadzonych przez moich wybitnych nauczycieli. Artur Freeman szczegółowo przedstawił cały proces terapii pacjenta z depresją, omawiając dokładnie przebieg większości sesji terapeutycznych. Tullio Scrimali opisał i zilustrował opracowaną przez niego metodę poznawczej terapii schizofrenii, Frank Dattilio – terapii małżeńskiej.
Z wprowadzenia autora książki


 

1_3fe6b773beea

„Terapia poznawcza”
Autor: Beck S.Judith

Od czasu swoich narodzin w latach 60. XX wieku terapia poznawcza zdecydowanie dojrzała. Powstała jako krótkoterminowa terapia depresji – dzisiaj wykorzystuje się ją z bardzo dobrym skutkiem w leczeniu zaburzeń psychicznych. Jej niezwykłą popularność potwierdza mnogość specjalistycznych publikacji. Wszystkie protokoły terapii poznawczej – niezależnie od typu zaburzenia – opierają się na wspólnych zasadach opisanych w tej książce, dając czytelnikowi solidne podstawy praktyczne.
Terapia poznawcza. Podstawy i zagadnienia szczegółowe opisuje fundamentalne aspekty konceptualizacji poznawczej i przebiegu terapii. Książka pomoże terapeutom doskonalić umiejętności konceptualizacji, skuteczniej planować terapię, rozszerzyć repertuar technik, jakimi dysponują, oraz sprawniej rozwiązywać napotykane trudności. Autorka przytacza mnóstwo przykładów i rozmów przeprowadzonych z wybraną pacjentką. Obok praktycznych sugestii w książce znajdziemy liczne formularze ćwiczeń i zapisów pacjenta (z przykładami). W dodatkach pod koniec tomu autorka podaje materiały i lektury, które przydadzą się zarówno terapeucie, jak i pacjentowi.


 

1_78b56fdcb3f3„Terapia poznawcza jako teoria integrująca psychoterapię”
Autor: Alford A. Brad, Beck T. Aaron

„Książka prezentuje całościowe ujęcie teorii poznawczej i dynamiczną ewolucję terapii poznawczej, która przeradza
się w wielowymiarowe podejście terapeutyczne, znajdujące zastosowanie do rozwiązywania całej gamy problemów.
Autorzy wskazują także, w jaki sposób teoria poznawcza – łącząc elementy terapii interpersonalnej, behawioralnej i psychodynamicznej – spełnia wymogi stawiane przez zwolenników obecnego ruchu integracyjnego w psychoterapii.”
Spis treści:
I. Teoria i metateoria terapii poznawczej
1) Teoria
2) Metateoria
3) Poznawcza mediacja skutków zachowania
II. Terapia poznawcza i integracja psychoterapii
4) Analiza ideologii integracyjnej
5) Teoria poznawcza jako teoria integrująca praktykę kliniczną
III. Terapia poznawcza jako terapia integrująca przykłady z teorii praktyki klinicznej
6) Zaburzenie z napadami paniki: zbieżność teorii warunkowania i teorii poznawczej
7) Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne


 

1_5af167a18f7e„Zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Terapia poznawczo-behawioralna”
Autor: Ramirez Basco M., Rush A. John

Podręcznik pełen jest przykładów i opisów przypadków. Został zaprojektowany tak, by uwzględnić złożoność procesu leczenia trudnych, przewlekłych zaburzeń. W tym wydaniu dawny protokół dwudziestu sesji terapii (w dodatku na końcu książki) został zastąpiony nowym, bardziej elastycznym modelem oceny i procesu leczenia. Format książki ułatwia przeprowadzenie skutecznych interwencji w pracy z pacjentami o różnych historiach choroby i profilach klinicznych – osobami z niedawno rozpoznanymi zaburzeniami, chorymi z objawami ustabilizowanymi oraz pacjentami codziennie zmagającymi się z objawami. Podręcznik zawiera jasne wskazówki dotyczące konceptualizacji indywidualnych potrzeb pacjentów oraz współpracy, która ma im pomóc w:
• lepszym zrozumieniu natury zaburzeń afektywnych dwubiegunowych;
• systematycznym przestrzeganiu sposobu i pór dawkowania leków;
• rozpoznawaniu wczesnych sygnałów ostrzegających o epizodach maniakalnych i depresyjnych;
• radzeniu sobie z objawami poznawczymi, behawioralnymi i afektywnymi;
• rozwijaniu umiejętności radzenia sobie i rozwiązywania problemów;
• wzmacnianiu relacji nadwątlonych zaburzeniem.
Podręcznik ma charakter praktyczny i został napisany w przystępny sposób. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono najważniejsze informacje, które terapeuta powinien zapamiętać oraz zagadnienia, które należy omówić z pacjentem.


 

1_81d2beedd601„Zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Podręcznik pacjenta, jak opanować wahania nastroju?”
Autor: Monica Ramirez Basco

Wahania nastroju mogą być częścią naszego życia, ale walka z nimi wcale nie musi w nim dominować. Wraz z odpowiednio dobraną farmakoterapią Podręcznik pacjenta pomoże nam w odzyskaniu kontroli. Monica Ramirez Basco przedstawia zbiór wszechstronnych narzędzi – strategii o potwierdzonej skuteczności, dzięki którym rozpoznamy wczesne sygnały nawrotu choroby, oprzemy się pokusom epizodu manii i unikniemy paraliżu w depresji. Ten prosty program postępowania z chorobą pozwala na przejęcie inicjatywy każdemu pacjentowi, niezależnie od tego, czy dopiero niedawno postawiono mu diagnozę (i nie jest pewien jej trafności), czy też chce wzbogacić dotychczasowy plan leczenia. Łatwe wskazówki i ćwiczenia pomagają w rozpoznawaniu problemów i łagodzeniu konsekwencji. Podczas lektury nauczymy się:
• zapobiegać nawrotom choroby i łagodzić nasilenie objawów;
• zwalniać tempo życia i wysypiać się podczas ataku manii;
• znajdować motywację i nie odkładać spraw na później w depresji;
• wynosić możliwie największe korzyści w różnych metod leczenia;
• nie tracić z oczu wyznaczonych celów i konsekwentnie je realizować.
Ponieważ każdy pacjent jest niepowtarzalny i przeżywa chorobę na swój sposób, Basco zachęca do opracowania planu leczenia, który będzie najlepiej dostosowany do naszych indywidualnych potrzeb. Warto więc przejąć kontrolę i zmienić swoje życie na lepsze.


 

1_4591e62ce529„Terapia dzieci impulsywnych”
Autor: Ross W. Greene , J. Stuart Ablon

Książka skłaniająca do refleksji, uzasadniona konceptualnie i praktyczna z klinicznego punktu widzenia. Model rozwiązywania problemów przez współdziałanie pozwala przyjrzeć się gamie powszechnych poważnych problemów powstających w kontakcie dzieci i rodziców oraz proponuje rozsądne i trafne strategie indywidualne i rodzinne, innowacyjnie ujęte w kontekście deficytów dzieci w obszarach funkcji wykonawczych, komunikowania się i regulowania emocji. To oraz wiele opisów przypadków sprawia, że jest to niezbędna lektura dla wszystkich, którzy pracują z dziećmi przejawiającymi zachowania eksternalizacyjne.
Ta nowatorska książka dostarcza praktycznych i łatwych do zrozumienia wskazówek do terapii impulsywnych dzieci i adolescentów. Prezentuje innowacyjny model, bardzo pomocny w poprawianiu jakości życia tych dzieci oraz osób, które się nimi opiekują.
Model rozwiązywania problemów poprzez współdziałanie Greene’a i Ablona jest doskonałym połączeniem teorii, badań i praktyki klinicznej. Autorzy przedstawiają przemyślany kliniczny zarys oraz określone sposoby interpretowania i opanowywania impulsywnych zachowań dzieci. To lektura obowiązkowa dla każdego klinicysty, który pracuje z takimi dziećmi i młodymi ludźmi.


 

1_dc224104dffb„Zaburzenie osobowości z pogranicza”
Autor: Marsha M. Linehan

Dla przeciętnego klinicysty, kliniki czy oddziału stacjonarnego jednostki z zaburzeniem osobowości z pogranicza często są najtrudniejszymi i niedającymi się rozwikłać przypadkami. Książka ta – będąca pierwszą pracą zawierającą strategie, które dowiodły swojej skuteczności w kontrolowanych badaniach klinicznych – przedstawia wszechstronne, zintegrowane podejście do leczenia tej populacji. Autorka udziela konkretnych wskazówek, które twórczo łączą najlepsze elementy metod behawioralnych, psychoanalitycznych, systemowych i innych powszechnie stosowanych. Jako innowator kliniczny Linehan dokonała rozbioru aspektów osobowości z pogranicza na części składowe i opracowała systematyczne ujęcie każdej z nich.
W pierwszej części książki autorka przedstawiła ogólny obraz tego zaburzenia i naszkicowała ramy teoretyczne, które wyznaczają kierunek terapii. W drugiej szczegółowo opisała sposób oceny pacjentek z osobowością z pogranicza oraz hierarchicznej organizacji celów behawioralnych.
Omawiając najbardziej stresujące zachowania pacjentów, z jakimi mają do czynienia klinicyści, autorka opisuje krok po kroku, jak ocenić ryzyko samobójstwa, radzić sobie z groźbami samobójczymi i pracować nad przewlekłym zachowaniem samobójczym. Przedstawia także ujęcia integracyjne tak specyficznych problemów, jak kryzysy, niestosowanie się do zaleceń i załamania w relacji terapeutycznej.
W jasny sposób wyszczególniając skuteczne techniki, które można odtworzyć w praktyce klinicznej, praca ta naświetla przeżycia wewnętrzne jednostek z osobowością z pogranicza i dostarcza klinicystom praktyczne narzędzia kliniczne do pracy z nimi. Jest nieocenionym źródłem dla wszystkich specjalistów, którzy pracują z tą trudną do leczenia populacją.


 

1_c0c53a8b6e85„Zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne”
Autor: Bryńska Anita

W książce przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat psychopatologii, etiopatogenezy, diagnozy, rozumienia i terapii zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. (…) Zainteresuje (ona) niewątpliwie większość psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych oraz osoby biorące udział w takich szkoleniach. Mogą chcieć się z nią zapoznać psychoterapeuci innych orientacji, psychologowie kliniczni oraz psychiatrzy leczący chorych na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. (…) Z jednej strony napisana jest językiem przeglądów piśmiennictwa publikowanych w czasopismach naukowych, a z drugiej zawiera wiele bardzo łatwych w odbiorze przykładów rozmów terapeutycznych z pacjentami. (…) W obecnej postaci jest bardzo cenną pomocą dla osób zajmujących się leczeniem zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, bądź szkolących się w tym kierunku.


 

1_ec7d8e288e3c„Terapia poznawcza zaburzeń osobowości”
Autor: Aaron T. Beck, Arthur Freeman, Denise D.Davis

Zawiera zarówno ogólny przegląd wiedzy naukowej, jak i szczegółowy podręcznik zastosowania zindywidualizowanych interwencji. Podczas lektury terapeuci zyskują podstawowe narzędzia, dzięki którym skutecznie poradzą sobie z najbardziej złożonymi i najtrudniejszymi przypadkami pacjentów – mogą rzeczywiście pomóc osobom, których stan psychiczny niegdyś uznawano za niemal beznadziejny. Powinna być obowiązkową pozycją na liście lektur psychologów klinicznych, psychiatrów, pracowników opieki socjalnej, psychologów, innych specjalistów z dziedziny ochrony zdrowia psychicznego, a także studentów i adeptów tych dziedzin. Z pewnością będzie podstawowym podręcznikiem na kursach uniwersyteckich oraz podyplomowych.


 

1_be949666e165„Psychoterapia dzieci i młodzieży”
Autor: Kazdin Alan E., Weisz John R

Napisany przez światowej sławy specjalistów podręcznik jest praktycznym przeglądem opartych na dowodach terapii dzieci i młodzieży z problemami społecznymi, emocjonalnymi i behawioralnymi. Autorzy opisują swoje osiągnięcia, rozwój poszczególnych koncepcji, ich podstawy teoretyczne i empiryczne oraz praktyczne uwarunkowania stosowania terapii. Omawiają szeroki zakres problemów klinicznych: od lęku, depresji młodzieńczej, ADHD, przez zachowania opozycyjne, zaburzenia zachowania, poważne problemy emocjonalne aż do zaburzeń odżywiania, autyzmu i innych. Podręcznik będzie przydatny zarówno dla psychologów zajmujących się dziećmi i młodzieżą, jak i dla psychiatrów i specjalistów z pokrewnych dziedzin (niezależnie od orientacji teoretycznej), badaczy i studentów. Stanie się niewątpliwie nieocenioną pomocą podczas zajęć z psychologii i psychoterapii.


 

1_281f3958d08c„Terapia poznawcza uzależnień”
Autor: Aaron T. Beck, Fred D. Wright, Cory F. Newman

Podręcznik proponuje dobrze udokumentowany psychospołeczny model leczenia zaburzeń związanych z uzależnieniami. Książka w wyczerpujący i przystępny sposób wyjaśnia model poznawczy uzależnienia, specyfikę studium przypadku, kierowanie relacją terapeutyczną i strukturę sesji terapeutycznych. Przedstawia sposoby zaznajamiania pacjentów z modelem i procedurami terapii oraz uczenia ich jak radzić sobie z głodem narkotyków i alkoholu. Opisuje specyficzne strategie oraz techniki poznawcze i behawioralne, a także metody pracy z pacjentami, u których współwystępują inne problemy, na przykład depresja, lęk, niska tolerancja frustracji, złość i zaburzenia osobowości. Autorzy podejmują też tak ważne zagadnienia, jak radzenie sobie z kryzysem i profilaktyka nawrotów. „Ważnym aspektem modelu poznawczego jest możliwość łączenia występujących w nim technik z innymi modelami terapii uzależnień, takimi jak AA czy budowanie wsparcia rodzinnego lub sieci wsparcia społecznego.”


 

1_a4652e40227f„Psychoterapia poznawczo – behawioralna”
Autor: Agnieszka Popiel, Ewa Pragłowska

Książka Agnieszki Popiel i Ewy Pragłowskiej jest pierwszym polskim podręcznikiem psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Autorki – znane specjalistki w tej dziedzinie – szczegółowo omawiają założenia teoretyczne podejścia poznawczo-behawioralnego, prezentują modele wybranych zaburzeń, zasady pracy terapeutycznej, techniki poznawcze i behawioralne oraz wyniki badań nad skutecznością tej formy terapii, opartej na danych naukowych. Znakomity podręcznik akademicki, źródło wiedzy dla psychoterapeutów, psychologów, lekarzy i osób szkolących się w zakresie psychoterapii. Książka zawiera także obszerny angielsko-polski słowniczek terminów, użyteczny m.in. dla tłumaczy publikacji poświęconych terapii poznawczo-behawioralnej.


 

1_d23a1391cab5„Racjonalna terapia zachowania”
Autor: Maxie C. Maultsby jr.

W książce Racjonalna Terapia Zachowania autor przekonująco i atrakcyjnie przedstawia teorię i praktykę własnego podejścia psychoterapeutycznego. Wykorzystując wiele najistotniejszych osiągnięć współczesnej psychologii i neurofizjologii,proponuje logiczny i łatwy do opanowania system psychoterapii, który niewątpliwie pomoże lekarzom, psychologom,pielęgniarkom,pracownikom społecznym i wielu innym profesjonalistom w ich pracy zawodowej.

 


 

1_cb605482688d„Oksfordzki podręcznik eksperymentów behawioralnych w terapii poznawczej”
Autor: red. Levy-Bennett Butler Gillian Fennell Mela

Eksperymenty behawioralne zaliczają się do najskuteczniejszych metod wywoływania zmiany w terapii poznawczej jako kluczowy element terapii. Stosuje się je powszechnie, by przynosiły sukcesy wymagają twórczego i bardzo głębokiego zrozumienia ze strony teraterapeuty. Stąd zdumiewające, że bardzo niewiele o nich napisano, ich miejscu w terapii poznawczej, wartości czy praktycznych stronach ich opracowywania i przeprowadzania.

 


 

1_c2381923be81„Terapia poznawczo – behawioralna. Badania naukowe i praktyka kliniczna”
Autor: red. Clark M. David Fairburn Chistopher

W stosunkowo krótkim czasie terapia poznawczo-behawioralna stała się jedną z wiodących psychoterapii w większości zachodnich krajów. O atrakcyjności i sukcesie terapii poznawczo-behawioralnej decydują bliskie związki nauki i praktyki, które cechują nurt terapii poznawcz-behawioralnej oraz jej skuteczność, wykazywana w badaniach naukowych.
Książka ta ilustruje powiązania nauki z praktyką we współczesnej terapii poznawczo-behawioralnej. Składa się z dwóch części. Część I dotyczy ogólnych kwestii i zawiera rozdziały na temat ewolucji terapii poznawczo-behawioralnej, dopełniającej się wymiany między nauką i praktyką, związku poznania z emocjami oraz ewaluacji i propagowania terapii poznawczo-behawioralnych. Część II zajmuje się konkretnymi zaburzeniami: lękiem panicznym, fobią społeczną, zaburzeniem lękowym uogólnionym, zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym, zaburzeniami odżywiania, problemami seksulanymi, depresją, próbami samobójczymi, hipochondrią, chorobą układu krążenia, nietypowym bólem w klatce piersiowej i chronicznym wyczerpaniem. Każdy rozdział, napisany przez uznanego specjalistę, nakreśla poznawczo-behawioralne sformułowanie zaburzenia, analizuje istotne badania naukowe i opisuje obecne procedury terapii poznawczo-behawioralnej.


 

1_3cf3416fe7a7„Terapia poznawcza w praktyce. Podejście sformułowane na sformułowaniu przypadku”
Autor: Jacqueline B. Persons

Książka ta prezentuje konkretny opis terapii poznawczo-behawioralnej w praktyce. Autorka przedstawia nam swych pacjentów, dzieli się swym myśleniem o problemach i w oparciu o swe rozumienie nakreśla interwencje.
W centrum tego modelu terapii poznawczej znajduje się sformułowanie przypadku – hipoteza terapeuty na temat mechanizmów psychologicznych leżących u podstaw problemów pacjenta. Książkę otwiera omówienie tego modelu, podkreślające związki między jawnymi trudnościami i ukrytymi problemami psychologicznymi, często wyrażającymi się w formie tak irracjonalnych przekonań: „Muszę być doskonały albo poniosę porażkę” lub „Nie zasługuję na szczęście”. Stosując nakreślone tu strategie, terapeuta będzie gotowy, by stawić czoła pierwszemu zadaniu terapeutycznemu: opracowaniu na bazie listy problemów szczegółowego sformułowania przypadku.Centralne rozdziały opisują liczne strategie poznawcze i behawioralne rozwiązywania problemów, z jakimi depresyjni i pełni lęku pacjenci zgłaszają się na terapię, a także zmiany ukrytych przekonań. Jak wykazuje Autorka, technik tych nie stosuje się w sposób nieuporządkowany; to sformułowanie przypadku kieruje rozumieniem trudności pacjenta przez terapeutę, decyzjami o tym, gdzie i jak interweniować i radzeniem sobie z wszelkimi trudnościami, jakie się pojawiają.Prowadzona w dobrej wierze i dobrze zaplanowana terapia może zakończyć się porażką, jeśli terapeuta nie troszczy się o kwestie związane z pracą domową i relacją terapeutyczną. Omawiając te zagadnienia, podobnie jak w przypadku pozostałych, Autorka pokazuje w oparciu o przykłady terapii pacjentów, jak sformułowanie przypadku kieruje działaniami terapeuty. Ponadto stosuje strategie poznawczo-behawioralne do terapii skłonności samobójczych, jednych z najbardziej dokuczliwych trudności, na jakie napotyka terapeuta. Wreszcie, Dr Persons kieruje swą uwagę na potrzeby samych terapeutów, proponując strategie radzenia sobie z lękiem, gniewem i niepewnością w zakresie własnych kompetencji. Prezentowany tu ogólny model pozwoli terapeutom zrozumieć problemy pacjentów
i na bazie tego zrozumienia tworzyć dla nich rozwiązania w spójny, systematyczny sposób. Będzie to cenne zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych terapeutów poznawczo-behawioralnych.


 

1_d5b796060850„Terapia lęku. Podręcznik treningu opanowania lęku”
Autor: Kennerley Halen

Terapia lęku opublikowana w Anglii po raz pierwszy w 1990 roku i wielokrotnie wznawiana, przedstawia alternatywne psychologiczne podejście, które jest równie skuteczne jak terapia lekami, nie wymaga też większych nakładów finansowych. Podejście obejmuje uczenie się przez osobę przeżywającą stany lękowe umiejętności, by mogła kontrolować własne objawy lęku. Ten praktyczny przewodnik opracowano dla psychologów, jak też osób nie będących psychologami, przeznaczony jest też dla stażystów i w pełni wyszkolonych profesjonalistów w zakresie opieki medycznej. Książka zawiera działy dotyczące terapii wielu stanów lękowych, m.in. stresu pourazowego i „wypalenia”, także działy przeznaczone dla pacjentów na temat asertywności i zarządzania czasem. Zawiera wiele przykładów rozpoznawania i terapii konkretnych zaburzeń klarownie napisana i skonstruowana, streszcza wiele obecnie stosowanych metod terapii poznawczo-behawioralnej lęku”


 

1_c3d728017b2a„Terapia poznawczo-behawioralna osób z chorobą nowotworową”
Autor: Stirling Moorey, Steven Greer

Od czasu pierwszej edycji tej książki (opublikowanej w języku angielskim w 1998 roku jako „Terapia psychologiczna pacjentów z chorobą nowotworową”) nastąpił znaczący rozwój terapii poznawczej i psychoonkologii, który uwzględniono w nowej edycji. Książka zawiera analizę aktualnych dowodów wpływu stanu psychicznego na przetrwanie choroby, a także dowodów skuteczności terapii poznawczo-behawioralnej osób z chorobą nowotworową. Autorzy stosując model poznawczo-behawioralny do zrozumienia reakcji na chorobę nowotworową, prezentują interwencje poznawcze, behawioralne, emocjonalne i interpersonalne, pomagające osobom przystosować się do zagrożenia życia i dostosować spojrzenie na samych siebie. Przykłady przypadków terapii ilustrują jak stosować te techniki, by zredukować lęk i depresję, wywołać ducha walki z chorobą, uczyć skutecznych umiejętności radzenia sobie i rozwinąć otwarte porozumiewanie się pacjenta i jego bliskich. Dla specjalistów zdrowia psychicznego pracujących w dziedzinie onkologii i specjalistów opieki zdrowotnej zainteresowanych terapią psychologiczną książka ta stanowi pożyteczne źródło technik psychologicznych, które mogą być stosowane w każdych warunkach klinicznych.


 

1_545360286a58„Przezwyciężanie niskiego poczucia własnej wartości”
Autor: Melanie Fennell

Dr Melanie Fennell, pracująca na Oddziale Psychologii Klinicznej Warneford Hospital w Oksfordzie, opracowała książkę „Przezwyciężanie niskiego poczucia własnej wartości” jako podręcznik samopomocy. Przewodnik ten uczy czytelników rozumieć swą dolegliwość, aby uzbrojeni w nową wiedzę przerywali błędne koło negatywnego obrazu siebie, uczyli się akceptacji siebie i na lepsze zmieniali swe życie.

 

 


 

1_56833a4b7137„Przezwyciężanie problemów z wagą”
Autor: Gauntlett- Gilbert

Ten unikalny podręcznik samopomocy dla osób, które mają długotrwały problem z wagą, opiera się na doświadczeniu niezwykle interesującej pracy londyńskiej, jedynej kliniki otyłości służby zdrowia. Dowiesz się, dlaczego przelotnie modne diety nie stanowią rozwiązania, zrozumiesz swe psychologiczne blokady w zrzucaniu wagi i nauczysz się utrzymywać zmiany stylu życia. Ten przetestowany klinicznie, wszechstronny kurs oparty na technikach TPB może stanowić trwałe rozwiązanie twoich problemów z wagą.

 

 


 

1_626278e7301e„Przezwyciężenie gniewu i drażliwości”
Autor: William Davies

„Przezwyciężanie gniewu i drażliwości” jest podręcznikiem samopomocy dla osób, które odkrywają, że niszczą żywcie własne i osób wokół nich poprzez prawie nieustającą drażliwość czy oznaki złego humoru. Jeśli często odkrywasz, że mówisz i robisz coś, co w danej chwili uznajesz za rzecz nieprzemyślaną lub wydaje się stosowna w danym momencie, lecz potem żałujesz, że to powiedziałeś lub zrobiłeś, to ta książka jest dla ciebie. Pomoże ci zrozumieć dlaczego takie zachowania pojawiają się i co można zrobić, by im zapobiec. Zawiera pozytywne podejście dla osób, których długo falowym celem jest trwały „dobry nastrój” i przygląda się temu, jak możesz z sukcesem radzić sobie z sytuacjami, które wystawiłyby na próbę nawet osobę o najbardziej łagodnym usposobieniu. Zawiera prezentację źródła i natury gniewu i drażliwości Zawiera pełny program samopomocy i arkusze samoobserwacji Opiera się na klinicznie sprawdzonych technikach terapii poznawczej.


 

1_2caa7893aeab„Terapia lęku społecznego. Podejście poznawczo – behawioralne. Przewodnik terapeuty”
Autor: Hope Debra, Heimberg Richard, Turk Cynthia

Zaburzenie lęku społecznego (Social Anxiety Disorder, SAD) jest powszechne i często pozostaje nierozpoznane. Może przeszkadzać w szkole czy w pracy i powodować trudności w bliskich relacjach. Wielokrotne próby badawcze wykazały, że terapia poznawczo-behawioralna (TPB) jest najskuteczniejszą terapią tego zaburzenia.

 

 


 

1_aab80e1d8dd6„Terapia lęku społecznego. Podejście poznawczo – behawioralne. Podręcznik ćwiczeń klienta.”
Autor: Debra A. Hope, Richard G. Heimberg, Harlan R.

„Autorzy wiodą prym w zakresie badań nad poznawczo-behawioralną terapią fobii społecznej, najpełniej dokumentowaną skuteczną terapią tego zaburzenia. Są też znakomitymi klinicystami. Przekazują swą rozległą wiedzę o fobii społecznej wraz z bogactwem doświadczenia w terapii tego typu klientów w wartościowym podręczniku dla osób podejmujących terapię poznawczo-behawioralną. Choć solidnie oparty na empirycznych badaniach, nie jest to nudny podręcznik. Napisano go w żywej, przystępnej formie, z wieloma obrazowymi przykładami, które pomogą klientom odnieść te pojęcia do siebie. Zawiera użyteczne formularze zadań pracy domowej i testy na końcu każdego rozdziału, by umożliwić klientom ocenę, na ile zrozumieli materiał. Nie każdy klient lubi terapię poprzez książkę, lecz dla tych wielu, którzy lubią, ten podręcznik okaże się wartościowym dopełnieniem terapii.”

 

 

 

Centrum CBT - Centrum CBT EDU
(Szkoła Psychoterapii, ODN, Szkolenia i Kursy),

ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa
tel.: 22 428 44 26,
e-mail: edu@cbt.pl
 

Poradnia dla Dorosłych
ul. Marszałkowska 8 lok. 11, 00-590 Warszawa,
tel.: 506 070 603, e-mail: poradnia@cbt.pl

Poradnia Dziecięco-Młodzieżowa
ul. Wołodyjowskiego 74, 02-724 Warszawa,
tel.: 507 130 919, e-mail: poradnia_wolodyjowskiego@cbt.pl

Poradnia w Legionowie
ul. Ks. Jana Ignacego Skorupki 23a, 05-120 Legionowo,
tel.: 795 441 711

Back to Top